• Primeren za zunanjo uporabo
  • Preprečevanje prenosa hrupa in vibracij na kovinskih profilih in vodilih za pregrade
  • toplotna izolacija pip, zunanjih cevovodov in kotlov
  • Material za pakiranje različnih izdelkov
  • akustična in termična izolacija
  • dušenje vibracij
  • tesnila
  • plavajoči pripomočki
  • zaščitne cevke
  • proti kondenzaciji v klimah in hladilnikih
  • Diletacija med materiali