• Material za pakiranje različnih izdelkov
  • Toplotna in akustična izolacija
  • Tesnilo
  • Plavajoči pripomočki
  • Proti kondenzaciji v klimah in hladilnikih
  • Preprečevanje prenosa hrupa in vibracij na kovinskih profilih in vodilih za pregrade
  • Toplotna izolacija pip, zunanjih cevovodov in kotlov
  • Dušenje vibracij