• Aplikacije za označevanje voznih pasov in varnostnih oznak
  • Začasna površinska zaščita
  • Anodiziranje in galvanizacija
  • Barvno maskiranje s finimi črtami
  • Barvno kodiranje za cevi, opremo, instrumente ipd.
  • Tesnjenje kanisterjev in skladiščnih posod
  • Združevanje in ojačitev
  • Okras