• Enostavna uporaba in oblikovanje
  • Odličen za tesnjenje nepravilnih površin, saj zapolnjuje tudi najmanjše neravnine
  • Visoka termična obstojnost od -200 ºC do +260 ºC, kratkotrajno do 315 ºC
  • Skoraj absolutno kemijsko obstojen proti kislinam, lugom, topilom, razredčilom z izjemo taljivih alkaličnih metalov (natri, kalij), fluorovih spojin, če je izpostavljen visokim tlakom ali visokim temperaturam.
  • dobra kemična in atmosferska obstojnost
  • zelo dobre drsne lastnosti, majhen torni koeficient
  • nanj se nič ne prime
  • dobre elektro izolacijske lastnosti v odvisnosti od zunanjih pogojev
  • dolga in zanesljiva življenjska doba