• odpornost proti staranju
  • dobra UV obstojnost
  • primernost za notranjo in zunanjo uporabo
  • širok temperaturni spekter
  • dobre mehanske lastnosti
  • tesnenje (voda, zrak, prah)
  • protidrsnost